Vi drivs av våra värderingar

Vi brinner för att göra skillnad för samhället och den enskilda människan. Vi vill göra det genom att bidra till ett långsiktigt hållbart byggande med stor lyhördhet inför samhällets utmaningar
  • Kommun
  • Partner
  • Markägare

Kommun

Vi vill vara med och bygga förutsättningarna för framtidens kommuninvånare!

Bostadsbristen i Sverige ökar och i nästan hälften av landets kommuner finns enligt Boverket för få bostäder. Nya hem är det som krävs för att kommunen ska kunna växa och locka till sig nya invånare.

Vi har stor erfarenhet av att samarbeta med kommuner för att på kort tid få ut nya bostäder till ett pris som är möjligt för många. Vi har tillsammans med ett tiotal kommuner fått möjligheten att utveckla olika bostadsområden.

Hem för en bred målgrupp

Vi bygger områden som är idealiska för barnfamiljer och par som står i startgroparna för att påbörja familjelivet. Med smarta, kostnadseffektiva hem i bostadsrättsform får fler möjlighet att bygga en stabil vardag i en nybyggd bostad.

Ett snabbt och säkert genomförande

Projekten styrs så att tiden från det att vi gör ett avtal om markinvestering till dess att kunden kan flytta in ska vara så liten som möjligt. Vår försäljningsprocess har hittills aldrig varit längre än 3 månader och är ofta bara en eller två veckor – det vill säga den tid det tar att skriva avtal.

Vi är en pålitlig partner som mer än en gång har haft framgång där andra tidigare misslyckats.

Projekt av varierande storlek

Vi utför projekt av varierande storlek men tycker själva att resultatet blir bäst om vi får vara med och ta ett helhetsgrepp för att på så sätt bidra till kvaliteter i området.

Referenser

Vi lämnar gärna referenser från andra kommuner. Kontakta oss för en mer information!

Partner

Projekten ägs och drivs ofta tillsammans med en partner. Vi samarbetar bland annat med arkitektfirmor, byggbolag, andra bostadsutvecklare mfl. Har ni en projektidé men inte resurserna att driva projektet på egen hand? Eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet?

Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Markägare

Har du mark som du funderar på att sälja? Vi är alltid intresserade av områden som har potential att bli nya levande kvarter.  Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större samhällen. En förutsättning för oss är att kommunen har planlagt eller vill planlägga området för bostäder.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.